Řemesla Hodinová sazba: první hodina 200Kč, každá další 150,- kč.

Doprava po Brně do 20 km: paušální částka 150 Kč.
Nad 20 km: 5 Kč / 1km

Cena zakázky se vypočítá:
  • z odpracovaného času
  • dopravy
  • ceny materiálu
  • případného času při nákupu materiálu určeného pro danou zakázku

Projekty Cena je kalkulována vždy individuálně dle rozsahu projektu a objednaných služeb.

Nejlepší poměr výkon / cena = od návrhu po realizaci

Výroba Cenová kalkulace je vždy součástí návrhu a je odsouhlasená zadavatelem.